Servei d'atenció al client

 • TARGOBANK disposa d'un Servei d'Atenció al Client al qual correspon l'atenció i resolució de les queixes i reclamacions presentades pels seus clients en relació amb els seus interessos i drets legalment reconeguts. Per a les teves reclamacions i queixes, fes servir aquest formulari. [PDF - 872 kB]
 • Servei d'Atenció al Client [PDF - 456 kB]
  Adreça d'email de contacte (sempre que l'ús d'aquest mitjà s'ajusti a allò que disposa la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica): atencionaclientes@targobank.es

Defensa del client

 • Reglament per a la defensa del client de TARGOBANK
  El Reglament per a la defensa del client regula l'activitat, les normes de règim intern i el funcionament del Servei d'Atenció al Client, així com el procediment per tramitar i resoldre les queixes i reclamacions que els clients de TARGOBANK li presentin relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts.
  Informació addicional: Reglament per a la defensa del client de TARGOBANK [PDF - 92 kB]
 • Sol·licitud de reclamació
  Si vols fer una reclamació, pots dirigir-te mitjançant un escrit o, si ho desitges, mitjançant aquest formulari [PDF - 872 kB] al Servei d'Atenció al Client, a qualsevol oficina o a l'adreça de correu electrònic i/o postal. Ens posarem en contacte amb tu tan aviat com puguem.