Índex

Condicions Generals

Tarifes aplicables

 • Epígraf 1. Efectes [PDF - 306 kB]
  • Descompte i gestió de cobrament d'efectes.
  • Devolució d'efectes comercials.
 • Epígraf 19. Valors mobiliaris [PDF - 324 kB]
  • Operacions d'intermediació en mercats .
  • Custòdia i administració de valors.
  • Gestió de carteres.
  • Assessorament en matèria d'inversió.
  • Operacions de deute públic espanyol.
  • Serveis diversos prestats.
  • Comissions i despeses transferibles.
 • Epígraf 20. Facturatge (factoring) [PDF - 164 kB]
  • Formalització del contracte de finançament o bestreta dels crèdits cedits.
  • Facturatge.
  • Modificació del contracte o de les seves garanties.
  • Cancel·lació anticipada i devolució.

Tipus d'interès i comissions

Informació del primer trimestre de 2024 sobre comissions i tipus practicats o oferts de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfils de clients més comuns que siguin persones físiques.

Tipus d'interès i comissions per a descoberts tàcits en comptes de dipòsit i excedits tàcits en comptes de crèdit:


La resta d'operacions, així com les despeses de correu, queden sotmeses a les tarifes publicades en els "Fullets de tarifes de TARGOBANK”.

No estan inclosos cànons i corretatge.

Plans de Pensions

PP TARGOBANK Sostenible Renda Fixa

PP TARGOBANK Sostenible Mixt

PP TARGOBANK Sostenible Renda Variable