L'experiència d'un grup líder. CM Asset Management, societat de gestió d'actius de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, és una de les gestores d'actius líders a França. La qualitat en la seva gestió ha estat reconeguda per la premsa econòmica francesa i internacional. Flexibilitat i transparència per a una àmplia gamma de fons en la qual trobaràs el que encaixa en el teu perfil.

GESTIONATS PER EXPERTS EN TOTS ELS MERCATS

CERCANT DIVERSIFICACIÓ TANT EN POSICIONS CONSERVADORES COM DECIDIDES

FÀCILS DE SUBSCRIURE

QUÈ ÉS

Un fons d'inversió és un instrument financer que agrupa les aportacions de diverses persones (partícips) per invertir-les de manera conjunta. Aquestes aportacions les gestiona una entitat (l'entitat gestora) amb professionals experts que les inverteixen de manera conjunta en actius de diferents tipus (renda fixa, renda variable o d'altres actius) segons uns criteris fixats per endavant.

Tipus de fons segons els tipus d'actius en els quals inverteixen:

FONS DE RENDA VARIABLE

Inverteixen la major part del seu patrimoni en mercats financers de renda variable.

FONS DE RENDA MIXTOS

Combinen renda fixa i renda variable, i depenent del percentatge d'inversió en cadascun s'assumirà menys o més nivell de risc.

FONS DE RENDA FIXA

Inverteixen el seu patrimoni en productes de renda fixa, tant europeus com internacionals, a diferents terminis.

FONS DE RENDA MONETARIS

Inverteixen el seu patrimoni en valors dels mercats monetaris a molt curt termini.

La inversió en fons d'inversió està subjecta a fluctuacions del mercat i comporta riscos, inclòs el de la pèrdua del capital i/o absència de rendibilitat, entre d'altres. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Els fons també es classifiquen segons:

  • Sectors en els quals intervenen
  • Temàtiques
  • Zones geogràfiques

Avantatges

Els fons d'inversió són traspassables tant internament com externament sense peatge fiscal, perquè puguis adaptar-te adequadament a les diferents situacions del mercat. A més, els nostres fons t'ofereixen altres avantatges.

EXPERIÈNCIA

Administrats per CM-CIC Asset Management, filial de gestió d'actius de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 25 anys d'experiència i 200 professionals dedicats a la gestió d'actius.

DIVERSIFICACIÓ

De renda variable, fixa, mixtos o de diferents zones geogràfiques. Tu tries el que s'adapta al teu perfil inversor.

SIMPLICITAT

Subscripció, reembossament i traspàs a través de la nostra Banca-Assegurances a Distància o des de les nostres boutiques.

TRANSPARÈNCIA

Inversions regulades per les directives europees i la legislació espanyola. Tota la informació en el DFI (Dades Fonamentals per a l'Inversor) i en els informes mensuals, trimestrals, semestrals i anuals.

FISCALITAT

En l'actualitat, els diners d'un fons els podem traspassar en part o en la seva totalitat cap a un altre fons sense cap peatge fiscal. Això permet no tributar per les plusvàlues que es van generant fins al moment en el qual realitzem el rescat dels diners.

Porta el teu fons a una gestora de primer nivell

La nostra àmplia gamma de fons s'adapta a qualsevol perfil inversor, facilitant la presa de decisions.

Pots consultar el document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI) i el Fullet Informatiu de cadascun dels Fons d'Inversió aquí.