3 en 1! Ho has llegit bé!

Compte Pròxim = Compte de pagament + Compte d'estalvi + Targeta de dèbit

3 productes connectats entre si, perquè són necessaris i els que més s'usen en el dia a dia, així que: per què no ajuntar-los?

El Compte Pròxim t'ajudarà a estalviar, mantenint sempre els teus diners disponibles6. I sense explicacions. No està malament del tot, oi?

I ara, si portes la teva nòmina et donem 300€ nets7 i a més et remunerem el saldo al 2,53% TAE3.

Remuneració 2,53% TAE3 en el teu compte d'estalvi

Porta la teva nòmina.
Podràs aconseguir 300€7, si domicilies la teva nòmina o pensió i és igual o superior a 1.200€.
Si és inferior (entre 800€ i 1.200€), pots portar-te 150€.

Retirada d'efectiu a dèbit i transferències nacionals o comunitàries gratuïtes5

Compte Pròxim

PROVA’L 3 MESOS!2

Em convenç!

FUNCIONAMENT

Com funciona això de tenir dos comptes en un? Molt fàcil.

IImagina't un compte de pagament: amb aquest vas fent les compres i gestions del dia a dia. Ja veuràs que ho fem molt fàcil.

I ara imagina un compte d'estalvi amb rendibilitat 2,53% TAE3: aquí vas abocant el que vols separar, com en una guardiola.

Doncs ara uneix aquestes dues idees i ja tens el Compte Pròxim. Els dos comptes estan comunicats, en un sentit i en l'altre: del de pagament al d'estalvi (quan n’hi hagi suficient per estalviar) i del d'estalvi al de pagament (quan necessitis diners per comprar).

Tu decideixes quan traspassar i, a més, també hi ha traspassos automàtics. T'expliquem en què consisteixen:

ESTALVI AUTOMÀTIC4:

 • Traspàs automàtic estalvi: el dia 15 de cada mes, es traspassa el saldo que superi els 3.000 € des del compte de pagament al compte d'estalvi. Així és com el Compte Pròxim t'ajuda a estalviar.
 • Traspàs automàtic reposició: si el teu saldo en el compte de pagament se situa per sota de 100 € (per retirada, càrrec rebut...), es realitza un traspàs automàtic des del teu compte d'estalvi al teu compte de pagament per l'import necessari perquè el compte de pagament mantingui un saldo de 500 €. Es farà una única vegada al dia.

ESTALVI MANUAL:

 • Podràs traspassar d'un compte a un altr sempre que vulguis i quant vulguis. Només has de tenir saldo en el compte de càrrec.

QUÈ INCLOU

Un compte d'estalvi amb rendibilitat 2,53% TAE3.

I un compte de pagament amb el qual podràs:

 • tenir un compte per al teu dia a dia i les teves despeses diàries i poder domiciliar rebuts
 • fer transferències nacionals i comunitàries gratuïtes5
 • fer servir Bizum
 • disposar d'una targeta de dèbit sense comissió d'emissió i manteniment amb la qual retirar efectiu a dèbit gratis en caixers ABANCA y TARGOBANK Grupo ABANCA sense comissions.
  A més, si la sol·licites, tens la targeta de crèdit, prèvia concessió per TARGOBANK.
 • ingressar xecs
 • configurar i rebre alertes per email en la Banca-Assegurances a Distància
 • accedir a un entorn personal des de l'app (iOS - Android) o la web per a les teves consultes i operacions
 • tenir l'ajuda d'un gestor per al que necessitis

REQUISITS

Hauràs de complir un d'aquests tres requisits:

 1. Tenir un saldo de passiu amb nosaltres igual o superior a 10.000 €.
 2. Tenir contractada i vigent amb nosaltres una hipoteca o préstec o assegurança amb prima (el rebut que et passem) anual igual o superior a 250 €.
 3. Tenir amb nosaltres la nòmina o ingressos recurrents iguals o superiors a 600 € al mes (o 300 € cada dos mesos, en cas que tinguis entre 18 i 25 anys).

Si no compleixes almenys un dels tres requisits, pots accedir al Compte Pròxim amb un cost de manteniment de 8 € al mes.

REMUNERACIÓ 2,53% TAE3

Els teus estalvis et donaran una rendibilitat, per això són estalvis, perquè creixin estant en el banc (un 2,53% TAE3 en el teu compte d'estalvi sense límits).

1 Compte Pròxim: disponible per a particulars majors de 18 anys. Màxim 2 titulars. Els titulars han d'haver contractat amb anterioritat o simultàniament el servei de Banca a Distància. Inclou: compte de pagament, compte d'estalvi, targeta de dèbit. Addicionalment, podrà incloure una targeta de crèdit a petició del client, subjecta a l'aprovació de l'entitat.

2 Exempt de comissió de manteniment durant el mes de contractació i els tres següents. A partir del quart mes, esta exempt de comissió de manteniment si compleixes com a mínim un dels tres requisits següents, per part d'almenys un dels titulars, en cada període de liquidació:

 • a) Domiciliació de nòmina, pensió, atur o ingressos de xecs o transferències en el compte de pagament per import igual o superior a:
  1.  300 euros bimestrals si el titular o titulars tenen una edat compresa entre els 18 i els 25 anys25.
  2.  600 euros mensuals si algun dels titulars és major de 25 anys.
 • b) Préstec hipotecari o préstec personal vigent en l'entitat o assegurança de prima igual o superior a 250 euros, en còmput anual, dels mediats per l'Operador de Bancassegurances Vinculat TARGOBANK, S.A.U.
 • c) Figurar com a titular o titulars en productes d'estalvi a TARGOBANK S.A.U., la suma de saldos o posicions dels quals l'últim dia del període liquidat sigui igual o superior a 10.000 euros. S’hi computen els saldos de tots dos titulars. A aquest efecte, TARGOBANK té en compte els productes següents: comptes d'estalvi i a la vista, imposicions a termini fix, dipòsits de valors, fons d'inversió, plans de pensions.

En cas de no complir amb almenys un dels requisits, la comissió de manteniment és de 8€/mes (96€/any), amb càrrec al compte de pagament i amb liquidació mensual. TIN 0 %, TAE 0 % calculada si el Compte Pròxim compleix almenys un dels requisits. TIN 0 %, TAE de -0,96 % si no complís requisits. Exemple representatiu per a un saldo en compte diari de 10.000 € mantingut de forma constant durant un any. Total comissió de manteniment: 96 € (8 € mensuals). 0,00 % TIN, -0,96 % TAE. La TAE varia en funció del saldo.

3 La remuneració del compte d'estalvi és del 2,50 % TIN, 2,53% TAE amb abonament mensual d'interessos. La TAE s'ha calculat tenint en compte que el compte d'estalvi no té comissió. A l'import resultant de cada liquidació mensual se li aplica el percentatge de retenció previst per la normativa tributària aplicable en considerar-se rendiments de capital. Sense límit d'import. Exemple representatiu per a un saldo en compte diari de 10.000 € mantingut de forma constant durant un año: 2,50% TIN, 2,53% TAE. Total d'interessos liquidats durant l'any 250 €.

4 Estalvi Automàtic: el dia 15 de cada mes, es traspassa del compte de pagament al compte d'estalvi automàticament el saldo que superi els 3.000 €. I al final de cada dia, si el client en el compte de pagament redueix el saldo disponible per sota de 100 € (per retirada, càrrec rebut), automàticament es traspassa del compte d'estalvi al de pagament l'import necessari perquè el compte de pagament mantingui un saldo de 500 €.
Estalvi Manual: el client pot realitzar traspassos entre els seus comptes diàriament sempre que ho desitgi i hi hagi saldo disponible en el compte de càrrec.

5 Són gratuïtes les transferències no urgents, nacionals o a països de la Unió Europea, realitzades en euros, a través de Contigo24 (Banca-Assegurances a Distància) per un import màxim transferible al mes de 6.000 €. Queden excloses les transferències immediates, les realitzades en concepte de nòmina o pensió i les ordres permanents de transferència.

6 El compte d'estalvi no té consideració de compte de pagament, per la qual cosa no disposa de serveis de pagament, mitjans de pagament i/o efectes canviaris associats, així com tampoc no ofereix el servei de caixa. Els únics fluxos d'entrada i de sortida de fons del compte d'estalvi són els resultants dels traspassos automàtics i/o manuals referits en el punt 4.

7 Oferta vàlida fins al 31/12/23. No podran accedir a l'oferta aquells clients amb nòmina domiciliada en TARGOBANK o entitats pertanyents a Grup ABANCA en els últims 12 meses. Clients amb residència fiscal a Espanya. Incentiu de 300 € nets per a noves domiciliacions de nòmina o pensió en Compte Pròxim o Compte Subscripció PR1ME, amb un import mínim 1200 €/mes. Per a nòmines/pensió entre 800 € i 1200 € l'incentiu serà de 150 €. Hauràs de mantenir-la durant 24 mesos i signar el compromís de permanència. Rendiment de capital mobiliari dinerari subjecte a retenció. No acumulable a altres campanyes de nòmina. En el cas d'incomplir el requisit de permanència, hauràs de reemborsar-nos la part proporcional de l'incentiu brut als mesos que restin per a aconseguir la permanència de 24 mesos. Compte Subscripció PR1ME: disponible per a particulars, residents, majors de 18 anys. Màxim 2 titulars. Els titulars han d'haver contractat amb anterioritat o simultàniament el servei de Banca a Distància. Inclou: compte de pagament, compte d'estalvi, targeta de dèbit i servei “El teu dia a dia i assistent personal”. Addicionalment podrà incluiruna targeta de Visa classica sol·licitud del client i subjecta a aprovació de l'entitat.

Més solucions per a tu