TAE, TIN i Euríbor... qui són? No, no són els nostres oncles hipotecaris. És una mica més complicat, però no gaire més! Són paraules que has de conèixer i que t'expliquem. Per parts.

TIN és el Tipus d'Interès Nominal, és el percentatge que s'aplica sobre l'import prestat durant un període de temps determinat, és a dir, els diners que es paguen pel capital prestat.

La TAE o Taxa Anual Equivalent inclou, a més del TIN, les despeses i comissions associades al finançament, i s'expressa en forma de percentatge anual, és a dir, sempre es referencia a l'espai temporal d'un any. En el cas d'hipoteca a tipus variable sempre parlarem de TAEVariable.

Finalment, l'Euríbor és l'acrònim de Tipus Europeu d'Oferta Interbancària. És a dir, el tipus d'interès al qual les entitats de crèdit estan disposades a prestar-se fons en euros entre si. L'euríbor a un any és el tipus oficial de referència més utilitzat per a préstecs hipotecaris a Espanya des de l'1 de gener de 2000. Així, en les hipoteques variables la quota que paguem cada any dependrà de la part fixa negociada amb el banc (diferencial de la hipoteca) i de l'evolució de l'euríbor.

El yin i el yang de les hipoteques

Un equilibri perfecte que uneix una hipoteca fixa i una hipoteca variable. La vida flueix, la hipoteca mixta també.

Sí, sí, això em convenç!

1 Hipoteca a tipus fix 5 anys i resta a tipus variable: vàlid en el territori nacional, excepte a Andalusia.

Prestador: TARGOBANK, SAU. Finançament: préstec hipotecari a tipus fix 5 anys i resta a tipus variable per a residents. Subjecte a aprovació de l'entitat. Risc de pèrdua d'habitatge en cas d'incompliment. Titulars i garants respondran amb els seus béns presents i futurs excepte limitació en el contracte.

Ves a la teva oficina per sol·licitar la fitxa d'informació precontractual.

Més solucions per a tu