Ens ho prenem seriosament

La RSE implica un compromís a partir de cinc grans vectors d'impacte empresarial: econòmic, laboral, ambiental, social, i bon gobern. Aquests vectors formen parte del compromís corporatiu i es desenvolupen transversalment.

Responsabilitat Social Empresarial

Una manera transversal d'entendre l'RSE

Fruit d'aquest enfocament transversal, l'RSE s'organitza en tres grans dimensions:

  • L'economia circular, que connecta l'eficiència econòmica i els impactes ambientals.
  • L'empresa saludable, que posa la persona en el centre i focalitza el vector laboral però també el social i l'ambiental.
  • El bon gobern (responsable socialment), que fa que el conjunt dels impactes laborals, socials, ambientals, econòmics, es deguin a un compromís ètic i una orientació a la sostenibilitat.

El nostres principis i valors ens defineixen:


Solidaritat

Treballar a favor de les persones vulnerables per reduir les desigualtats

Compromís

Vetllar pel dessenvolupament sostenible( social, ambiental i econòmic)

Qualitat

Eficiència i excel·lència en els nostres serveis i productes

Vocació de servei

Les persones en el centre de la nostra atenció


Per portar-ho a terme, treballem des del diàleg imprescindible i constant amb els nostres stakeholders: accionistes, clients, empleats, proveïdors i societat.

Els reptes que ens fan ser responsables són:

  • Fomentar polítiques de millora del medi ambient. La nostra actuació en aquest àmbit està basada en les 3R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar.
  • Fomentar el desenvolupament personal i professional dels nostres empleats desenvolupant programes formatius i programes d’hàbits saludables.
  • Fomentar la solidaritat i el compromís amb la societat implicant-nos en diferents campanyes que contribueixen a la igualtat d’oportunitats i a l’atenció dels col·lectius més vulnerables.

Estat d'Informació no Financera (EINF)

El contingut informa, entre d'altres, del model de negoci, polítiques, riscos, indicadors clau i informació significativa sobre qüestions socials, de drets humans, lluita contra la corrupció i el suborn. Tot això d'acord amb uns estàndards de report com l'establert pel Global Reporting Initiative (GRI).