Accés serveis Contigo24 |

No pot accedir als serveis de Contigo24?

Té un problema de connexió?

 • Si recorda el seu usuari, però ha perdut la seva contrasenya...
  Introdueixi el seu usuari i NIF per generar ràpidament una nova contrasenya.

  Generar nova contrasenya

 • Si recorda el seu usuari i la seva contrasenya, però aquesta es troba bloquejada...
  Introdueixi el seu usuari i NIF per desbloquejar la seva contrasenya.

  Desbloquejar el seu accés

 • Si ha oblidat el seu usuari...
  Introdueixi les dades indicades i rebrà el seu usuari a través d'un SMS al seu mòbil, sempre que hagi registrat prèviament el seu número de telèfon en l'apartat "Dades Personals" de la seva Banca a Distància. En cas contrari, el rebrà per correu postal al seu domicili.

  Recuperar el seu usuari

No pot accedir correctament a la seva banca a distància?

 • Enviï'ns els seus dubtes
 • Tuqui'ns al: 91 114 88 78 li atendrem de dilluns a divendres de 09:00 h a 18:00 h, excepte festius nacionals, i durant les 24 hores del dia gràcies al Servidor Vocal Interactiu (SVI) de Contigo24.